veda, spoločnosť, hodnoty

Home » 2016 » apríl

Monthly Archives: apríl 2016

Teoretický seminár: „Fakty vs. Hodnoty“

Dvadsiateho prvého marca sa na pôde Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK uskutočnil teoretický seminár výskumného projektu VESHOD. Na seminári vystúpili zo svojimi príspevkami členovia výskumného kolektívu Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD a Mgr. Róbert Maco, PhD. Témou oboch príspevkov bol problém dichotómie faktov a hodnôt.  Autori sa v nich venovali Humovej formulácii tohto problému a rôznym reakciám, ktoré sa naň v minulosti vyskytli (napr. od logický pozitivistov,  K. R. Poppera alebo R. Rortyho). Seminár uzavrela diskusia na danú tému, ktorej sa zúčastnili ostatní členovia výskumného kolektívu.

Zhrnutie prezentácií oboch autorov môžete nájsť v časti Výstupy projektu (R. Maco, M. Szapuová)