veda, spoločnosť, hodnoty

Home » Nezaradené » Piaty workshop o vede a etike

Piaty workshop o vede a etike

Na ďalšom zo série workshopov o vede a technike (plagát), ktorý sa uskutočnil v piatok 12.1.2018, vystúpili doc. Peter Celec z Ústavu molekulárnej biomedicíny a doc. Ivan Buraj, ktorý je členom nášho výskumného kolektívu. Peter Celec predniesol príspevok venovaný problému dokazovania v medicíne (prezentácia). Ivan Buraj sa vo svojej prednáške zameral na rôzne „režimy“ pravdy  (prezentácia).