veda, spoločnosť, hodnoty

Home » Nezaradené » Šiesty workshop o vede a etike: Etika informačných a komunikačných technológií

Šiesty workshop o vede a etike: Etika informačných a komunikačných technológií

Na tomto workshope z 26.10. prezentovali Juraj Podroužek a Adam Greif koncept Etiky informačných a komunikačných technológií. Predstavili a vysvetlili problémy, ktorými sa zaoberá, poskytli obhajobu tejto etiky ako samostatnej disciplíny a priblížili stav súčasného skúmania v tejto oblasti.

 

Anotácia

Témou šiesteho workshopu o vede a etike projektu VESHOD bude etika informačných a komunikačných technológií (IKT). V rámci prezentácie predstavíme niekoľko morálnych problémov, ktoré priamo súvisia s používaním a vyvíjaním emergentných IKT, akými sú napríklad umelá inteligencia, autonómne zariadenia, IoT, alebo virtuálna realita. Zároveň objasníme predpodklady, za ktorých môžeme etiku IKT pokladať za samostatnú oblasť aplikovanej etiky a ukážeme, aké alternatívy prináša reflexia problémov IKT pre súčasnú filozofickú prax.