veda, spoločnosť, hodnoty

Home » Nezaradené » Tretí workshop o vede a etike

Tretí workshop o vede a etike

Ďalší zo série workshopov o vede a etike sa uskutoční v pondelok 22.5. o 13:00 (plagát). Workshop bude venovaný otázke morálnosti eutanázie a vystúpia na ňom viacerí odborníci. MUDr. Kristína Križanová (prezentácia) ponúkne medicínsky pohľad na eutanáziu. JUDr. Branislav Fábry, PhD predstaví eutanáziu v právnom kontexte (prezentácia). Prof. Doc. Phil. Fac. Theol., Peter Volek bude obhajovať tézu, že eutanázia nie je morálne prípustná (prezentácia). V prospech opaku bude napokon argumentovať Mgr. Adam Greif, PhD (prezentácia), ktorý je členom  nášho výskumného kolektívu.