veda, spoločnosť, hodnoty

Home » Výstupy projektu

Výstupy projektu

Počas trvania projektu budú na tomto mieste postupne zverejňované výstupy  projektu a informácie o  publikáciach, ktoré vznikli v jeho rámci, prípadne odkazy na ich stiahnutie. Postupne budeme zverejňovať aj  pracovné verzie textov (work in progress), preto žiadame čitateľov aby tieto citovali len so súhlasom autora.

Publikácie:

Ostatné výstupy: